Voor een hoogwaardige en grondige desinfectie van onderzoekstafels en werkbladen - Jet

Jet

Voor een hoogwaardige en grondige desinfectie van onderzoekstafels en werkbladen

JET is het enige gebruiksklare sporicide cleaning-desinfectans met één uniforme contacttijd voor het volledige spectrum en met een contacttijd van 1 minuut voor een hoogwaardige all-round desinfectie van medische oppervlakken.
 

Microbiologische werkzaamheid

JET is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide in 1 minuut, gevalideerd als werkzaam t.o.v. volgende micro-organismen:  

 • Clostridium difficile
 • Tuberculocidale mycobacteriën
 • Norovirus
 • Influenza A-virus (H1N1)
 • Hepatitis B-virus (HBV)
 • Humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
 • Carbapenem-bestendige Enterobacteriaceae (CRE) Klebsiella pneumoniae
 • Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Vancomycine resistente enterokokken (VRE) Enterococcus faecium
 • Candida auris
 • Escherichia coli
   

Eigenschappen

 • JET verwijdert biofilm en laat geen residu achter na opdrogen
 • is volledig conform met EN 14883:2018, incl. EN16615 en de nieuwste sporicide norm EN 17126
 • JET heeft een haalbare contacttijd van slechts 1 minuut. Contacttijd is de tijd die een desinfectans nodig heeft om micro-organismen af te doden. Wanneer de aangegeven contacttijd langer is dan de droogtijd van een desinfectans - de tijd waarbinnen het aangebrachte desinfectans opdroogt -, dan mist de desinfectie procedure elke verwachte doelstelling.
 • JET is gebaseerd op Tristel’s gepatenteerde chloordioxide (ClO2) samenstelling. Chloordioxide is gevalideerd ter preventie én afbraak van biofilm
 • Met de unieke ClO2-formule, biedt JET elke verzorger en verpleegkundige eindelijk een biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel. Deze 2-fasige waterige oplossing is perfect veilig voor oppervlak en gebruiker, en laat na opdrogen geen toxisch residu na.
 • JET is een schuimende oplossing en kan bijgevolg veilig dichtbij de patiënt gebruikt worden, zonder de gekende riscio’s bij verstuiving. Het schuim wordt bovendien gericht aangebracht, met een minimum aan verspilling tot gevolg.
 • JET is een Medisch Hulpmiddel Klasse IIa (conform de Europese Richtlijn met betrekking tot de Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingsvoorstellen 2007/47/EC en  bijlage II).
   

Toepassingen

JET werd speciaal ontwikkeld voor een grondige desinfectie van medische oppervlakken in:

 • isolatiekamers
 • operatiekamers - desinfectie van de operatietafels na elke ingreep
 • endoscopie-afdeling, voor diepe desinfectie van werkblad, en van de droogkast
 • spoedeisende hulp, voor desinfectie van onderzoekstafel en andere patiënt-gerelateerde oppervlakken
 • in risico-afdelingen zoals intensieve zorgen, oncologie, enz.
 • medische beeldvorming en radiologie,
 • polikliniek en consultatie
   

Verpakking

2 x 800ml JET per karton ( 570 doses/flacon)