Desinfectie van nasofaryngoscopen - Tristel Trio Wipes System

Tristel Trio Wipes System

Desinfectie van nasofaryngoscopen
Het Tristel Trio Wipes Protocol realiseert in minder dan 2 minuten een hoog niveau (high-level of HLD) desinfectie van flexibele invasieve endoscopen en ultrasoonprobes zonder werkkanaal. Met een eenvoudige en snelle 3-stappen procedure ( reinigen, desinfectie en spoelen) dmv speciaal ontwikkelde doekjes of Wipes,  wordt een gevalideerd resultaat bereikt, geheel conform de geldende EN-14885 norm zoals opgelegd door de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR, Mei 2019) .  Dankzij de nieuwe 3T tracability app wordt nu ook  de reproduceerbaarheid van dit ultraveilige protocol geborgd.

De recente publicatie dd januari 2020 door Dr. C. Meyers (USA) toont inmiddels ook aan dat Tristel TRIO werkzaaam is tav de genotypes 16 en 18 van het HPV (Papillomavirus) met een gevalideerde afdodingscapaciteit  R Log = 4 in 30 seconden.  De werkzaamheid van Tristel TRIO werd geanalyseerd op zowel met HPV gecontamineerde echo's (endovaginale echografietoestellen) als op HPV gecontamineerde nasendoscopen (ORL).  Deze studie baseert zich dus op resultaten verkregen na HLD desinfectie dmv Tristel TRIO van dit invasief en semi kritisch materiaal dat uitdrukkelijk in de HPV risico groep valt.  

Abstract van deze studie is beschikbaar via de volgende  link: https://doi.org/10.1002/jmv.25666

Dit recente bewijs plaatst Tristel TRIO  - samen met Tristel DUO ULT -  in de schijnwerpers als de enige manuele HLD desinfectieoplossing op de markt voor Medische Hulpmiddelen, die 100 % conform is met de nieuwe aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR, Maart 2019)  EN die bovendien met dezelfde contacttijd (30 sec) werkzaam blijkt tegen het actief-levend Papillomavirus (HPV), wanneer aanwezig op een endovaginaal echografietoestel en/of op endoscopisch materiaal zoals gebruikt in de neus, keel en oren praktijk : de Nasendoscoop (ORL).  

Kenmerken

 • Geactiveerd doekje met Tristel’s unieke en gepatenteerde chloordioxide (ClO₂) technologie
 • Niet-toxisch, niet irriterend en biologisch afbreekbaar
 • compatibel met endoscopisch materiaal  (vb. nasendocopen) en/of echoprobes (zoals TEE-probes): GE, Philips, Storz, Medtronic, Verathon Glidescope, ....
 • desinfectie in 30 seconden contacttijd conform de EN 14885:2018  : sporicide, mycobactericide, bactericide, virucide en fungicide tegen o.a. Carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE), Vancomycine resistente Enterococcen (VRE), Humaan Papilloma Virus (HPV), Hepatitis B en C, Coronavirus,  ...
 • 100 % Conform met de nieuwe normen van Hoge GezondheidsRaad (HGR) zoals gepubliceerd Mei 2019
 • Sporicide in 30 sec volgens de nieuwe norm EN 17126 (in voege vanaf Juni 2020)
 • Het volledig desinfectieprotocol met de Tristel Trio Wipes incl. reiniging, desinfectie, en spoelen is rond in minder dan 2 minuten 
 • Uniek 'Tracability label' voor elke desinfectie-cyclus, nu ook beschikbaar in digitale versie (Trio Trace)
 • Maakt het gebruik van overtrekken en condooms overbodig
 • Resultaat, na het volledig protocol, wordt gevalideerd als minstens gelijkwaardig vergeleken met klassieke was- en desinfectie-automaten (cf. Studies, Poster 
 • ​Medisch hulpmiddel klasse IIb (Conform de Europese Richtlijn met betrekking tot de Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingsvoorstellen 2007/47/EC en bijlage II)
   

Toepassingsdomeinen

 • TEE-sondes in echocardiografie in Poli, IC, spoed en OK
 • TEE -sondes bij hartchirurgie of procedure van lange duur, steeds een beschermhoes gebruiken (!)
 • IVF ultrasound, pneumo-, pH-metrie sondes in pediatrie
 • Nasofaryngoscopen of fibroscopen op de neus-, keel- en oorafdeling (KNO-scopen, of NKO-scopen)
 • Videolaryngoscopen (STORZ, Glidescope , ...) op OK en Bonfils intubatie endoscopen
 • Flexibele cystoscopen (Laborie: PrimeSight/Endosheath) op de afdeling urologie
   

Meer lezen? 

Op onze expertise-pagina vindt u meer uitgebreide achtergrondinformatie over het gebruik en de toepassingen van Tristel Trio Wipes System. 

 

Video

Trio - ENT - short 12.03.2018

Andere toepassingen

Radiologie, Angiografie en Cathlab

Intensieve Zorgen (ICU) en Brandwonden

Spoed en Dagkliniek

Operatiekwartier en Anesthesie

IVF Pick-Up en Labo, Weefselbank en Apotheek