Katheters voor een verlaagd risico op ziekenhuisinfecties CAUTI, CLABSI en VAP - Bactiguard - BIP Katheters

Bactiguard - BIP Katheters

Katheters voor een verlaagd risico op ziekenhuisinfecties CAUTI, CLABSI en VAP

De gecoate BIP katheters (Bactiguard Infection Prevention) van Bactiguard beperken significant het infectierisico (healthcare-associated infections - HAI) in 3 toepassingen:  

  • de urinewegen (Foley katheter)
  • de luchtwegen (ETT - Endotracheale tube)
  • de bloedbaan (CVC )

Ongeveer twee derde van alle HAI's komt op deze plaatsen in het lichaam voor, vnl. veroorzaakt door standaard kathetergebruik. Door de unieke Bactiguard-coating, wordt dit infectierisico drastisch gereduceerd en wordt de veiligheid van de patiënt verhoogd.

Bactiguard coating

De Bactiguard-coating is uniek omdat het de aanhechting ('docking') en ontwikkeling van biofilm verhindert en tegelijkertijd volkomen weefselvriendelijk en biocompatibel is.
Deze coating bestaat uit een extreem dunne edelmetaallaag, samengesteld uit goud, palladium en zilver.  Deze coating blijft gefixeerd op de katheter en wordt dus niet opgenomen in het lichaam. 
Dankzij deze innovatie biedt Bactiguard een klinisch bewezen, praktische én kosteneffectieve kathetertechnologie, met minder infecties en verlaagd antibioticagebruik als onmiddellijk resultaat.
 

BIP katheters

  • ENDOTRACHEALE TUBE (BIP ETT): deze tube vermindert het risico op microbiële adhesie, kolonisatie en de daaropvolgende infecties van de luchtwegen. Deze ETT's zijn beschikbaar zowel met als zonder subglottische secretie drainage (SSD), een mechanisme dat het risico op ventilator-geassocieerde pneumonie (VAP) vermindert met meer dan 50 %.  
     
  • CENTRAAL VENEUZE KATHETER (BIP CVC): deze katheter vermindert het risico op microbiële adhesie en kolonisatie. Het is wetenschappelijk aangetoond dat ze, in vergelijking met ongecoate CVC's, het infectierisico (CLABSI) bij patiënten met een hoog risico met meer dan 40 % vermindert. Bovendien is deze BIP CVC biocompatibel met aangetoond verlaagd risico op zowel trombose als hemolyse.
     
  • FOLEY KATHETER (BIP FOLEY): deze katheter is beschikbaar in zowel latex als silicone uitvoering en in zowel suprapubische als inwendige versies. De BIP Foley is geschikt voor elke patiënt waarvoor de katherisatie langer dan 2 dagen wordt ingeschat.  De BIP Foley is gekeurd voor gebruik tot 90 dagen. Verder heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de BIP Foley symptomatische urineweginfecties (CAUTI) bij langere verblijfsduur (> 2 dagen) met minstens 32 % doet dalen. Ook het gebruik van antibiotica daalt drastisch, tot 60 %.