Voor een hoogwaardige en grondige desinfectie van onderzoekstafels en werkbladen - Jet

Jet

Voor een hoogwaardige en grondige desinfectie van onderzoekstafels en werkbladen

JET is het enige gebruiksklare sporicide desinfectans met één enkele en uniforme contacttijd (1 minuut) voor een hoogwaardige all-round desinfectie van medische oppervlakken.

Eigenschappen

 • JET Cache verwijdert Biofilm en laat geen residu achter na opdrogen
 • JET heeft een realistische en haalbare contacttijd van slechts 1 minuut. Contacttijd is de tijd die een desinfectans nodig heeft om micro-organismen af te doden. Wanneer de aangegeven contacttijd langer is dan de droogtijd van een desinfectans - de tijd waarbinnen het aangebrachte desinfectans opdroogt -, dan mist het elke verwachte doelstelling.
 • JET is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide in 1 minuut, gevalideerd als werkzaam t.o.v. volgende micro-organismen:
  Clostridium difficile, Mycobacterium terrae, Norovirus, Influenza A virus (H1N1), Hepatitis B virus (HBV), Humaan immunodeficiëntievirus (HIV), Carbapenemase producerende enterobacteriën (CRE), Klebsiella pneumoniae, Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycine-resistente enterokokken (VRE) Enterococcus faecium. 
 • JET is gebaseerd op Tristel’s gepatenteerde chloordioxide (ClO2) samenstelling. Chloordioxide is gevalideerd ter preventie én afbraak van biofilm op elk oppervlak.
 • Met de unieke ClO2-formule, biedt JET elke verzorger en verpleegkundige eindelijk een biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel. Deze 2-fasige waterige oplossing is perfect veilig voor oppervlak en gebruiker, en laat na opdrogen geen toxisch residu na.
 • JET is een schuimende oplossing en kan bijgevolg veilig dichtbij de patiënt gebruikt worden, zonder de gekende riscio’s bij verstuiving. Het schuim wordt bovendien gericht aangebracht, met een minimum aan verspilling tot gevolg.
 • JET is een Medisch Hulpmiddel Klasse IIa (conform de Europese Richtlijn met betrekking tot de Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingsvoorstellen 2007/47/EC en hun bijlage II).
   

Toepassingen

JET werd speciaal ontwikkeld voor een grondige desinfectie van medische oppervlakken in:

 • isolatiekamers
 • operatietafels - desinfectie na elke ingreep
 • Endoscopie-afdeling, voor diepe desinfectie van werkblad, alsook van de droogkast
 • Spoedeisende hulp, Spoed - voor desinfectie van onderzoekstafel en andere patiënt-gerelateerde opprvlakken
 • in risico-afdelingen zoals intensieve zorgen, oncologie,
 • medische beeldvorming en radiologie,
 • polikliniek en consultatie
   

Producten

2 x 800ml JET per karton (minimum 500 doses/flacon)

 

Aanvullende documenten

Productfiche - Catalogus